Prejsť na obsah

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ 2024 NA ÚTVŠ

0minút, 48sekúnd

Naši študenti a pedagógovia poskytnú uchádzačom informácie o  bakalárskom stupni štúdia v študijnom programe Šport a rekreácia, realizovanom na ÚTVŠ. Záujemcovia získajú informácie o prijímacom konaní, dôležitých termínoch, ale aj o možných špecializáciách, ktoré môžu študenti získať počas štúdia. Študentov prevedieme výučbovými priestormi a po ukážke praktických prijímacích skúšok budú mať záujemcovia možnosť ich precvičenia s odbornou dopomocou a konzultáciou.  

PROGRAM
09:00 – 09:45Privítanie, predstavenie študijného programu, možnosti športovej realizácie a reprezentácie UPJŠ. 
09:45 – 10:00Konzultácie k prijímaciemu pohovoru teoretická časť
10:00 – 10:30Oboznámenie sa zo športoviskami ÚTVŠ UPJŠ. 
10:30 – 11:15Konzultácie k prijímaciemu pohovoru praktická časť – telocvičňa. 

Záujemcovia môžu využiť možnosť nácviku  gymnastickej zostavy a vyskúšať si člnkový beh.
Vchod na ÚTVŠ UPJŠ, Ondavská 21, Košice.


Študuj na UPJŠ