Prejsť na obsah

Mgr. Zdeněk Hamřík, Ph.D.

0minút, 51sekúnd

Univerzita Palackého v Olomouci
Fakulta tělesné kultury
ORCID: 0000-0002-5551-2033


Mgr. Zdeněk Hamřík, Ph.D.
▪ vedúci Katedry rekreologie FTK UP v Olomouci
▪ vedúci pracovnej skupiny Physical Activity Focus Group v rámci HBSC – Health Behaviour in School-aged Children ČR
▪ člen International Society for Physical Activity and Health, Sedentary Behaviour Research Network a České kinantropologické společnosti

Vo svojej odbornej práci sa zaoberá problematikou voľného času, zdravého a aktívneho životného štýlu a tvorbou politík a stratégii podpory pohybovej aktivity na národnej a komunálnej úrovni. Aktívne spolupracuje s Ministerstvem zdravotnictví ČR, je gestorom Akčného plánu podpory pohybovej aktivity v rámci Národnej stratégie Zdravia 2020. Pracuje ako člen expertného tímu Miestnej agendy 21 pri Národnej sieti Zdravých miest ČR. Na Katedre rekreologie FTK UP v Olomouci je riešiteľom viacerých výskumných a rozvojových projektov (Education and Culture DG, ESF, FRVŠ a ďalších).


Študuj na UPJŠ