Prejsť na obsah

Pokyny k prezentácii

0minút, 21sekúnd

Ústna prezentácia

  • Prezentácia vo formáte PowerPoint (.ppt alebo .pptx) alebo .pdf
  • Jazyk ústnej prezentácie: angličtina (uprednostňovaný) a iné
  • Prezentácie musia byť v anglickom jazyku
  • 10 minút prezentácia + 5 minút diskusia

Prezentujúci autor by mal svoju prezentáciu odovzdať počas registrácie technickému personálu na USB.

Poster

  • Maximálna veľkosť posteru A1
  • Jazyk posteru: Angličtina (uprednostňovaná) a iné

Študuj na UPJŠ