Prejsť na obsah

Poplatky

0minút, 15sekúnd

Konferenčný poplatok

Ubytovanie 2 noci
Ubytovanie 1 noc
Bez ubytovania

Zaplatenie konferenčného poplatku na účet (poplatky v eurách):

IBAN:SK 6481800000007000074351
SWIFT:SPSRSKBA
Banka príjemcu:Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava, Slovakia
Názov účtu:UPJŠ v Košiciach, Šrobárova 2, 041 80 Košice
Variabilný symbol:190 110
Poznámka pre príjemcu: konferencia-UTVŠ_2024, Priezvisko, univerzita, štát

Študuj na UPJŠ