Prejsť na obsah

Registrácia

0minút, 29sekúnd

Elektronická prihláška
Informačná povinnosť pri získaní osobných údajov

Zaslanie abstraktu

Šablóna abstraktu

Abstrakty je potrebné zaslať do 1.4.2024

Všeobecná štruktúra abstraktu – editor MS Word (.doc alebo .docx), písmo – Times New Roman, 12 – bodové, všetky okraje – 2 cm, medzi riadkami – 1, zarovnanie textu – zarovnané, delenie slov vypnuté, štandardné členenie na odseky (každý nový odsek by mal byť odsadený), za koncom vety píšte len jednu medzeru. Pozostáva z mien autorov, afiliácií, názvu (tučným písmom), abstraktu a 3 – 5 kľúčových slov. Maximálne 350 slov.


Študuj na UPJŠ