Prejsť na obsah

Úvod

1minút, 44sekúnd

ÚSTAV TELESNEJ VÝCHOVY A ŠPORTU UNIVERZITY P. J. ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

v spolupráci s

Jan Dlugosz University in Czestochowa

Lesya Ukrainka Volyn National University

J.E. Purkyně University in Ústí nad Labem

organizuje

V. ROČNÍK
MEDZINÁRODNEJ VEDECKEJ KONFERENCIE

POHYBOVÁ AKTIVITA, ZDRAVIE A KVALITA ŽIVOTA

HOTEL LESANKA, KOŠICE – RUŽÍN
24. – 26. 4. 2024

S novým názvom medzinárodnej vedeckej konferencie pokračujeme v jej predchádzajúcich ročníkoch s cieľom prezentovať a zdieľať najnovšie poznatky a skúsenosti z oblasti pohybovej aktivity v interdisciplinárnom prístupe k zdraviu v živote súčasného človeka, komunít a spoločnosti.
Vytvárame priestor pre spoluprácu pri tvorbe širšie koncipovaných medzinárodných a národných výskumných projektov a odborných platforiem v danej oblasti.

Milí kolegovia, pozývame Vás na V. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie „Pohybová aktivita, zdravie a kvalita života“, v krásnom prostredí prírody Ružína východného Slovenska (20 km od Košíc).
Po úspešných 4. ročníkoch konferencie, „Rekreačný šport, zdravie, kvalita života“ pokračujeme v jej organizovaní s novým názvom „Pohybová aktivita, zdravie a kvalita života“. Svojim zameraním vytvára konferencia priestor na stretnutie odborníkov zaoberajúcich sa pohybovou aktivitou v rôznych oblastiach zdravia a kvality života jednotlivcov, komunít a celej spoločnosti. Vytvárame priestor pre interdisciplinárnu výmenu poznatkov a skúseností.

Veríme, že táto konferencia, podobne ako tie predchádzajúce, je dobrou príležitosťou pre spoločné riešenie otázky zdravšieho života človeka po stránke telesnej, duševnej i sociálnej. Pohybová aktivita vrátane športu je dôležitým prostriedkom, ako zlepšiť kvalitu života v náročných podmienkach, ktoré prináša súčasný spôsobu života.

Tešíme sa na stretnutie v Košiciach.

Mgr. Alena Buková, PhD., univerzitná docentka
Riaditeľka Ústavu telesnej výchovy a športu, spolu s organizačným výborom.


Študuj na UPJŠ