Prejsť na obsah

Konzultačné hodiny učiteľov

0minút, 54sekúnd

KONZULTAČNÉ HODINY, LETNÝ SEMESTER 2022/2023

ProfesoriKonzultačné hodiny
prof. PaedDr. Ján Junger, CSc.
jan.junger@upjs.sk
tel.: 055 234 1628
Pondelok: 8:30 – 10:00
Utorok: 9:00 – 10:30
 Docenti 
Mgr. Alena Buková, PhD., univerzitná docentka
alena.bukova@upjs.sk
tel.: 055 234 1624
Pondelok: 9:30 – 11:00
Utorok: 15:00 – 17:00
Streda: 9:30 – 11:30
doc. MUDr. Mirianna Brtková, PhD.
mirianna.brtkova@upjs.sk
tel.: 055 234 1623
Po konzultácií emailom
doc. Ing. Iveta Cimboláková, PhD.
iveta.cimbolakova@upjs.sk
tel.: 055 234 1559
Utorok: 10:30 – 12:00
Streda: 10:30 – 12:00
doc. PaedDr. Klaudia Zusková, PhD.
klaudia.zuskova@upjs.sk
tel.: 055 234 1623
Po konzultácii emailom
doc. PaedDr. Ivan Uher, PhD., MPH
ivan.uher@upjs.sk
tel.: 055 234 1628
Utorok: 13:00 – 14:30
Streda: 13:30 – 15:00
 Odborní asistenti 
Mgr. Agata Horbacz, PhD.
agata.horbacz@upjs.sk
tel.: 055 234 1558
Utorok: 11:30 – 13:00
Streda: 12:00 – 13:30
Mgr. Dávid Kaško, PhD.
david.kasko@upjs.sk
tel.: 055 234 1627
Po konzultácii emailom
Mgr. Ladislav Kručanica, PhD.
ladislav.krucanica@upjs.sk
tel.: 055 234 1629
Štvrtok: 9:00 – 11:00
Mgr. Zuzana Kováčiková, PhD.
zuzana.kovacikova@upjs.sk
tel.: 055 234 1623
Pondelok: 9:30 – 10:00
Štvrtok: 14:30 – 16:00
e-komunikácia
Mgr. Zuzana Küchelová, PhD.
zuzana.kuchelova@upjs.sk
tel.: 055 234 1623
Pondelok: 9:30 – 11:00
Streda: 9:30 – 11:00
Mgr. Petra Tomková, PhD.
petra.tomkova@upjs.sk
tel.: 055 234 1558
Pondelok: 10:00 – 11:00
Štvrtok: 10:00 – 11:00
 Asistent 
Mgr. Marcel Čurgali
marcel.curgali@upjs.sk
tel.: 055 234 1627
Pondelok: 10:15 – 11:15
Streda: 10:15 – 11:15
 Lektori 
Mgr. Patrik Berta
patrik.berta@upjs.sk
tel.: 055 234 1629
Pondelok: 10:00 – 11:00
Utorok: 10:00 – 11:00
Mgr. Richard Melichar
richard.melichar@upjs.sk
tel.: 055 234 1627
Utorok: 10:00 – 11:00
Štvrtok: 12:00 – 13:00

Študuj na UPJŠ