Prejsť na obsah

Referenti pre príslušnú fakultu

0minút, 19sekúnd
Referenti pre príslušnú fakultu
Lekárska fakulta:Mgr. Ladislav Kručanica, PhD.
e-mail: ladislav.krucanica@upjs.sk
tel.: 055 234 1629
Prírodovedecká fakulta:Mgr. Marcel Čurgali
e-mail: marcel.curgali@upjs.sk
tel.: 055 234 1627
Právnická fakulta:Mgr. Dávid Kaško, PhD.
e-mail: david.kasko@upjs.sk
tel.: 055 234 1627
Fakulta verejnej správy:Mgr. Patrik Berta
e-mail: patrik.berta@upjs.sk
tel.: 055 234 1629
Filozofická fakulta:Mgr. Agata Horbacz, PhD.
e-mail: agata.horbacz@upjs.sk
tel.: 055 234 1558

Študuj na UPJŠ