Prejsť na obsah

Nájmy

0minút, 34sekúnd

Ústav telesnej výchovy a športu Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach ponúka možnosť prenajať si:
• priestory telocvične T2  (Šrobárova č. 2)
• priestory telocviční T3, T4 a T5  (Ondavská 21)

za účelom realizácie športových činností:
 sálový futbal  (s výnimkou T5)
• basketbal
• volejbal
 florbal  (iba v T5)

Bližšie informácie o službách a nájmoch:
Mgr. Romana Marčišinová, romana.marcisinova@upjs.sk
tel. 055/234 1631 počas pracovných dní:
Pondelok – Štvrtok: 9.00h – 15.00h;
Piatok: 9.00h – 11.00h.

• Ceny nájmov  (od 1.9.2023)
Prevádzkový poriadok telovýchovných zariadení UPJŠ v Košiciach


Študuj na UPJŠ