UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Ústav telesnej výchovy a športu
українська
AIS2

Nájmy

Ústav telesnej výchovy a športu Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach ponúka možnosť prenajať si:

• priestory telocvične T2  (Šrobárova č. 2)
• priestory telocviční T3, T4 a T5  (Ondavská 21)

za účelom realizácie športových činností:

⇒ sálový futbal  (s výnimkou T5)
⇒ basketbal
⇒ volejbal
⇒ florbal 
(iba v T5)

Bližšie informácie o službách a nájmoch:
Mgr. Romana Marčišinová, romana.marcisinova@upjs.sk, tel. 055/234 1631 počas pracovných dní:
Pondelok - Štvrtok: 9.00h - 15.00h;
Piatok: 9.00h - 11.00h.

• Ceny nájmov  (od 1.6.2021)
Prevádzkový poriadok telovýchovných zariadení UPJŠ v Košiciach

 

Posledná aktualizácia: 01.10.2021