UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Ústav telesnej výchovy a športu
українська
AIS2

Telovýchovné objekty


Orientačná mapa

   Telovýchovné objekty Ústavu telesnej výchovy a športu UPJŠ

Telocvične:

T1 - Park Angelinum
T2 - ul. Dr. Kostlivého (zadný vchod na Rektorát UPJŠ)
T3,T4 - Medická 6 (vedľa budovy ÚTVŠ)
T5 - Medická 4 (za tenis. kurtami)

Posilňovňa:

V Tv objekte T5

Plaváreň:

Mestská plaváreň (pri Mc Donalde – prenajatý objekt)

Tenisové kurty:

V areáli ÚTVŠ Medická ul.

  

Kde sa nachádzame

Posledná aktualizácia: 30.09.2016