UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Ústav telesnej výchovy a športu
українська
AIS2

Medzinárodný maratón mieru

    Dňa 6.10.2019 sa v Košiciach uskutočnil už v poradí 96. ročník Medzinárodného maratónu mieru. V studenom a veternom počasí sa jednotlivých disciplín zúčastnilo viac ako 14 500 účastníkov zo 62 krajín.

    Aj študenti UPJŠ sa už tradične podieľali na organizácií MMM ako súčasť usporiadateľskej služby. Ako zvyčajne, základ tvorilo 50 študentov odboru Šport a rekreácia, ktorí týmto nadobúdajú skúsenosti z organizácie veľkej medzinárodnej športovej akcie. V tomto ročníku sa k nim po prvý krát pridali aj 6 študenti z ostatných fakúlt.

    Dúfame, že v budúcich rokoch privítame v našom dobrovoľníckom tíme ešte viac študentov rôznych odborov, a tým pomôžeme k úspešnému organizovaniu tohto skvelého podujatia, ktoré je súčasťou športového života Košíc už od roku 1924.
 

V Košiciach    8.10.2019 Mgr. Ladislav Kručanica PhD.

   


Posledná aktualizácia: 29.01.2020