Prejsť na obsah

Ponúkané športy

3minút, 52sekúnd
  Aerobik – Step: Intenzívne kardio cvičenie, ktoré využíva stupienok s variabilnou výškou 10 – 25 cm. Výhoda step aerobiku je vo väčšom využívaní tukov ako zdrojov energie. Je tiež vhodný ako tvarovací tréning dominantne na dolnú časť tela.
  Aikido: Aikido je druh bojového umenia, v ktorom bojujeme so zbraňami (dreveným mečom, palicou a nožom) ale aj holými rukami. Je to intenzívne cvičenie, pri ktorom sa človek zapotí, zlepší si kondíciu a vie ho použiť ako sebaobranu.
  Basketbal, Streetball: Pravidlá, herné činnosti jednotlivca, útočné a obranné kombinácie, hra, pravidelné tréningy a súťaže družstiev, regionálne majstrovstvá, vysokoškolská liga, medzifakultné turnaje.
  Bedminton: Zvládnutie základov úderovej techniky u začiatočníkov, pravidlá, zdokonaľovanie a taktika hry, tréningy.
  Body – Balance: Komplexný cvičebný program s využitím posilňovacích, balančných, strečingových,  relaxačných a dychových  cvičení, ktoré sú vyvážene dávkované odborným vyučujúcim.
  Body – Form: Hlavnou náplňou sú cvičenia formatívneho charakteru zamerané na svalové skupiny celého tela s dôrazom na problémové časti (zadok, boky a brucho). Vzhľadom k dĺžke aeróbnej fázy prispievame i k aktívnemu spaľovaniu tukov.
  Florbal: Pravidlá, individuálna technika, útočné a obranné kombinácie, hra, turnaje v rámci fakúlt a univerzity.
  Funkčný tréning: Základ funkčného tréningu tvoria cvičenia, ktoré vychádzajú z bežného života. Cieľom cvičení zaradených v tejto hodine je rozvoj sily väčšieho množstva svalových skupín. Hodina je realizovaná prevažne  formou kruhového tréningu.  Využitím rôznych pomôcok  (laná, expandery, kettlebelly, stepery, švihadlá, rollery a i.),  stabilizačných, dynamických cvičení a rôznych pohybových prostriedkov sú hodiny zaujímavé a pestré.
  Futsal: Herné činnosti jednotlivca, útočné a obranné herné kombinácie, taktika a pravidlá. Tréningy a súťaže družstiev, regionálne majstrovstvá, vysokoškolská liga a rôzne turnaje v rámci fakúlt a univerzity.
  Joga: Cieľom pravidelného cvičenia jogy je harmónia tela, psychiky a mysle. Joga zlepšuje flexibilitu, silu, ohybnosť kĺbov, vyrovnáva skoliotické či kyfotické držanie tela a navyše zbavuje únavy a stresu. Hodiny sú vhodné pre začiatočníkov aj pre mierne pokročilých.
  Plávanie: Odstraňovanie plaveckej negramotnosti a zdokonaľovanie plaveckých spôsobov u plavcov.
  Posilňovanie: Všestranné posilnenie základných svalových skupín za účelom  dosiahnutia symetrického rozvoja tela, vypracovanie individuálnych cvičebných programov.
  SM systém: Metóda liečenia porúch chrbtice, predchádzať im dostatočnou regeneráciou, regenerácia pooperačných, poúrazových stavov. Zníženie resp. odstránenie svalovej dysbalancie.
  Stolný tenis: Zvládnutie základov úderovej techniky, zdokonaľovanie a hra.
  Šach: Základy šachu, praktický a kompozičný šach.
  Tenis: Zvládnutie základov úderovej techniky, zdokonaľovanie a hra.
  Volejbal: Herné činnosti jednotlivca a družstva, taktika, pravidlá. Regionálne majstrovstvá, vysokoškolská liga, medziročníkové a medzifakultné súťaže.
  Pilates: Cieľom Pilatesovej metódy je zlepšiť kontrolu nad svojím telom, posilniť a zlepšiť jeho ohybnosť. Pilatesové cvičenia sú vytvorené s cieľom obnoviť zdravé držanie tela a vytvoriť nové pohybové návyky, ktoré umožnia voľný pohyb bez nadmerného svalového napätia. Odstránime bolesti v oblasti chrbtice, formujeme postavu, zvyšujeme kondíciu a pružnosť tela.
  Zimné kurzy: Technika zjazdového, bežeckého lyžovania a snowboardu.
  Letné kurzy so zameraním na: aerobik (Chorvátsko), rekondičné (Maďarsko), splavovanie riek.
 

Boldering: Naučenie a zdokonaľovanie základnej lezeckej techniky. (Bouldering, skalolezenie a vysokohorské lezenie)

 


Športy len v TJ Slávia UPJŠ

  Vodná turistika: Zvládnutie základov pádlovania na rôznych typoch plavidiel na stojatej a tečúcej vode, technika splavovania vodných tokov.
  Baseball: rozvoj rýchlostných a koordinačných schopností (reakčná presnosť pri chytaní a hádzaní lopty).
  Karate: Harmonický rozvoj osobnosti, zlepšenie fyzického fondu, zvýšenie vôľových a psychických vlastností.
  Pešia turistika: Turistické vychádzky do okolia Košíc, Silickej planiny, Slovenského raja, Vysokých Tatier, Račkovej doliny, Na Gáborku, Milič.
  Šach: Osvojenie si viacerých šachových škôl, účasť družstva v celoštátnej súťaži.

 


Študuj na UPJŠ