UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Ústav telesnej výchovy a športu
українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Ponúkané športy

  Aerobik -  Cvičenia aeróbneho charakteru zamerané na rozvoj telesnej kondície prostredníctvom všeobecnej vytrvalosti a silového tréningu. Formy aerobiku: Basic aerobik, Aerobik mix, Step aerobik, Body form.
Učiteľka: Mgr. Alena Buková, PhD., Mgr. Agata Horbacz, PhD.
  Basketbal, Streetball – Pravidlá, herné činnosti jednotlivca, útočné a obranné kombinácie, hra, pravidelné tréningy a súťaže družstiev, regionálne majstrovstvá, vysokoškolská liga, medzifakultné turnaje.
Učiteľ: doc. PhDr. Ivan Šulc, CSc.
  Bedminton -  Zvládnutie základov úderovej techniky u začiatočníkov, pravidlá, zdokonaľovanie a taktika hry, tréningy.
Učitelia: Mgr. Peter Bakalár, PhD., Mgr. Dávid Kaško, Mgr. Zuzana Küchelová, PhD., Mgr. Marcel Čurgali
  Florbal -  Pravidlá, individuálna technika, útočné a obranné kombinácie, hra, turnaje v rámci fakúlt a univerzity.
Učiteľ: Mgr. Marek Valanský
  Futsal -  Herné činnosti jednotlivca, útočné a obranné herné kombinácie, taktika a pravidlá. Tréningy a súťaže družstiev, regionálne majstrovstvá, vysokoškolská liga a rôzne turnaje v rámci fakúlt a univerzity.
Učiteľ: Mgr. Marcel Čurgali
  Joga - Cieľom pravidelného cvičenia jogy je harmónia tela, psychiky a mysle. Joga zlepšuje flexibilitu, silu, ohybnosť kĺbov, vyrovnáva skoliotické či kyfotické držanie tela a navyše zbavuje únavy a stresu. Hodiny sú vhodné pre začiatočníkov aj pre mierne pokročilých.
Učiteľ: Mgr. Agata Horbacz, PhD.
  Plávanie – Odstraňovanie plaveckej negramotnosti a zdokonaľovanie plaveckých spôsobov u plavcov.
Učiteľ: Mgr. Zuzana Kuchelová, PhD., Mgr. Marek Valanský
  Posilňovanie – Všestranné posilnenie základných svalových skupín za účelom  dosiahnutia symetrického rozvoja tela, vypracovanie individuálnych cvičebných programov.
Učitelia: Mgr. Dávid Kaško, Mgr. Zuzana Kuchelová, PhD., Mgr. Marek Valanský, Mgr. Marcel Čurgali, Mgr. Peter Bakalár, PhD., Mgr. Dana Dráčková, PhD.
  Run for fit (run4fit) – Skupinový beh po Košiciach, hlavne v okolí UPJŠ. Každú hodinu sa beží minimálne 5km.
Učiteľ: Mgr. Dávid Kaško
  SM systém - Metóda liečenia porúch chrbtice, predchádzať im dostatočnou regeneráciou, regenerácia pooperačných, poúrazových stavov. Zníženie resp. odstránenie svalovej dysbalancie.
Učiteľ:  Doc. PhDr. Ivan Šulc, CSc.
  SM – systém dynamik je určená pre zdravých jedincov. Pozitívne ovplyvňuje svalové dysbalancie a tým zlepšuje držanie tela. Ide predovšetkým o cvičenia posilňovacie, strečingové, mobilizačné a stabilizačné. Na hodinách TV sa precvičuje pohybové stereotypy ako chôdza, beh. Po štyroch začiatočníckych hodinách - cvičenia vykonávame dynamicky v sprievode hudby.
Učiteľ : Mgr. Agata Horbac, PhD.
  Stolný tenis – Zvládnutie základov úderovej techniky, zdokonaľovanie a hra.
Učitelia: Mgr. Peter Bakalár, PhD., Mgr. Dávid Kaško, Mgr. Zuzana Küchelová, PhD., Mgr. Marcel Čurgali
  Tenis – Zvládnutie základov úderovej techniky, zdokonaľovanie a hra.
Učitelia: Mgr. Marek Valanský
  Volejbal - Herné činnosti jednotlivca a družstva, taktika, pravidlá. Regionálne majstrovstvá, vysokoškolská liga, medziročníkové a medzifakultné súťaže.
Učiteľ: Mgr. Agata Horbacz, PhD.
  Pilates - Cieľom Pilatesovej metódy je zlepšiť kontrolu nad svojím telom, posilniť a zlepšiť jeho ohybnosť. Pilatesové cvičenia sú vytvorené s cieľom obnoviť zdravé držanie tela a vytvoriť nové pohybové návyky, ktoré umožnia voľný pohyb bez nadmerného svalového napätia. Odstránime bolesti v oblasti chrbtice, formujeme postavu, zvyšujeme kondíciu a pružnosť tela.
Učiteľ: Mgr. Agata Horbacz, PhD.
  Zimné kurzy - Technika zjazdového, bežeckého lyžovania a snowboardu.
Učitelia: Mgr. Marek Valanský
  Letné kurzy - so zameraním na: aerobik (Chorvátsko), rekondičné (Maďarsko), splavovanie riek.
Učitelia: Mgr. Alena Buková, PhD., Mgr. Peter Bakalár, PhD., Mgr. Agata Horbacz, PhD., Mgr. Dávid Kaško
 

Boldering – Naučenie a zdokonaľovanie základnej lezeckej techniky. (Bouldering, skalolezenie a vysokohorské lezenie)
Učiteľ: Mgr. Dávid Kaško

  Drop 2 sizes (D2S) – Cielené cvičenie na posilňovanie pomocou quadropedálneho pohybu a kettelbellov.
Učitelia: Mgr. Dávid Kaško
 


Športy len v TJ Slávia UPJŠ

  Vodná turistika -  Zvládnutie základov pádlovania na rôznych typoch plavidiel na stojatej a tečúcej vode, technika splavovania vodných tokov.
  Baseball -  rozvoj rýchlostných a koordinačných schopností (reakčná presnosť pri chytaní a hádzaní lopty).
  Karate – Harmonický rozvoj osobnosti, zlepšenie fyzického fondu, zvýšenie vôľových a psychických vlastností.
  Pešia turistika -  Turistické vychádzky do okolia Košíc, Silickej planiny, Slovenského raja, Vysokých Tatier, Račkovej doliny, Na Gáborku, Milič.
  Šach – Osvojenie si viacerých šachových škôl, účasť družstva v celoštátnej súťaži.

 

Posledná aktualizácia: 19.10.2018