UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Ústav telesnej výchovy a športu
українська
AIS2

Študijné oddelenie ÚTVŠ

Adresa: Ondavská 21, 040 11 Košice
Kontakt: Mgr. Romana Marčišinová
e-mail: romana.marcisinova@upjs.sk
tel.: +421 (055) 234 1631
 

ÚRADNÉ HODINY Študijné oddelenie ÚTVŠ:

Pondelok:  9.00 – 11.00 hod.  13.00 – 14.00 hod.
 Utorok:  9.00 – 11.00 hod.  13.00 – 14.00 hod.
 Streda:  9.00 – 11.00 hod.  13.00 – 15.00 hod.
 Štvrtok:  13.00 – 14.00 hod.
 Piatok:  9.00 – 11.00 hod.
 
Posledná aktualizácia: 02.02.2022