Prejsť na obsah

Zásady hodnotenia odbornej praxe študentov študijného programu Šport a rekreácia

1minút, 4sekúnd

 

 

Hodnotenie Kritériá
A

Prax v celej dĺžke absolvovaná v zahraničí (mimo Česka a Maďarska)
Pracovná náplň / pracovná pozícia v zhode so študovaným odborom
Dodržaná štruktúra správy o praxi
Obsah správy výstižný
Referencie / hodnotenie od zamestnávateľa (agentúry) pozitívne

B

Prax v celej dĺžke absolvovaná v zahraničí (mimo Česka a Maďarska) s možnými odchýlkami:
– pracovná náplň / pracovná pozícia je čiastočne v zhode so študovaným odborom
– v priebehu praxe došlo k zmene pracovnej náplne
Štruktúra správy, obsah správy a referencie ako pri hodnotení „A“

Prax v celej dĺžke absolvovaná v zahraničí v jazykovo príbuznej krajine (Česko, Maďarsko)
Štruktúra správy, obsah správy a referencie ako pri hodnotení „A“

Prax v celej dĺžke absolvovaná na Slovensku na základe zmluvy – s využitím cudzích jazykov, platená
Štruktúra správy, obsah správy a referencie ako pri hodnotení „A“ 

C Prax v celej dĺžke absolvovaná na Slovensku na základe zmluvy
Štruktúra správy, obsah správy a referencie ako pri hodnotení „A“
D – E Odchýlky od praxí, ktoré sú hodnotené známkou A – C

 


Študuj na UPJŠ