Prejsť na obsah

Cesta ku šťastiu s docentkou Klaudiou Zuskovou

3minút, 1sekúnd

    Doc. PaedDr. Klaudia Zusková, PhD., pôsobí ako docentka na Ústave telesnej výchovy a športu UPJŠ v Košiciach. Je garantom študijného programu Šport a rekreácia. Špecializuje sa na psychológiu športu a telesnej výchovy a na psychosociálne aspekty rekreačného športu. Osobnej pohode a zdravému životnému štýlu v oblasti telesného aj duševného vývoja sa venuje dlhodobo. Prednáša, publikuje i v zahraničí a je autorkou odborných a vedeckých kníh.

    Klaudia sa venuje športu a aktívnemu prístupu k zdraviu takmer celý život. Rozhodla sa na životný štýl pozrieť z viacerých strán a svoje odborné znalosti, ktoré nadobudla ale aj skúsenosti zo života zúročila v televíznom programe pre širokú verejnosť. Kvalitu života, osobnú pohodu a zdravý životný štýl nevníma len prostredníctvom stravy a športu. Všeobecný pohľad na zdravý životný štýl jej chýbal nie len v mediálnom priestore, ale aj v charaktere popularizácie informácií odborníkov v komplexnej podobe. Program s názvom “Ke štěstí“ vysiela Česká televízia a Klaudia v ňom pôsobí nie len ako autorka ale aj moderátorka.

Televízny program Ke štestí

    Dvanásťdielny náučno populárny program režíruje skúsený režisér Vít Karas a je určený všetkým, ktorí majú záujem zlepšiť svoj život, či sa nechať inšpirovať k jeho zmene bez rozdielu veku alebo pohlavia. Dobré fungovanie človeka, po stránke telesnej, psychickej a sociálnej, je v súčasnosti veľkou spoločenskou témou.

    Odpovedá na otázky týkajúce sa nášho života. Každý z nás túži žiť kvalitnejšie a smerovať vo svojom živote k životnej spokojnosti. Ale ako môžeme byť spokojný v nestálom svete plnom stresu, kde sa neustále zvyšujú nároky na každého z nás? Ako si naozaj oddýchnuť? Ako predísť psychickým problémom? Ako sa cítiť zdravý a šťastný? Ako dobre využiť svoj čas? Ako posilniť motiváciu a mať radosť z práce? Ako čo najlepšie poznať seba samého a využiť to k svojmu rozvoju? Ako využiť informácie čo presahujú našu bežnú skúsenosť? Autorka v jednotlivých dieloch seriálu na základe komplexného prístupu odpovedá na tieto otázky a mnohé ďalšie.

    Klaudia Zusková, autorka a moderátorka seriálu s hlavnými predstaviteľmi – s manželmi Magdou a Jiřím sa vyberá za odborníkmi na dané témy: otužovanie, pohyb, medziľudské vzťahy, motivácia, spánok, emócie, práca, voľný čas, výživa, príroda, sebapoznávanie a spiritualita.

    V náplni programu tvorcovia zámerne kladú dôraz na to, že každý sme iný. Rovnaké prístupy a metódy neplatia pre každého. Každý môže mať s danou témou inú skúsenosť. Priestor na zmenu môžeme nájsť aj vďaka pochopeniu problematiky prostredníctvom odborníkov, mnohým praktickým radám a možnosti stotožnenia s jednotlivými účinkujúcimi. Po prvej epizóde už môže každý sledovateľ začať s reálnymi krokmi k zmene vo svojom vlastnom živote (zdroj: Tlačové správy Českej televízie).
Prehľad odvysielaných dielov programu Ke štěstí

Mgr. Zuzana Küchelová, PhD.
Mgr. Petra Tomková, PhD.

Ústav telesnej výchovy a športu UPJŠ


Študuj na UPJŠ