Prejsť na obsah

OSOBNÝ TRÉNER I  v roku 2023 

0minút, 58sekúnd

Zamestnanec: Mgr. Marcel Čurgali 
Organizátor: ÚTVŠ UPJŠ 
Spolupráca: EfectFit s.r.o. 
Udalosť: Certifikovaný kurz „Osobný tréner I“ v zmysle zákona o športe č.440/2015 Z.z. 
Miesto: ÚTVŠ, Košice 
Dátum: 11.-12.3.2023 

Účel: Získanie kvalifikácie pre vykonávanie špecializovaných činností v oblasti športu, možnosť otvorenia si viazanej živnosti pre oblasť telesnej kultúry  

V termíne od 11. do 12.3.2023 sa uskutočnil doškoľovací kurz organizovaný Ústavom telesnej výchovy a športu UPJŠ v Košiciach v spolupráci s firmou EfectFit s.r.o, Bratislava pre udelenie certifikátu „Osobný tréner I“ v zmysle zákona o športe č.440/2015 Z.z. Kurz, ktorý sa konal v priestoroch športovísk ÚTVŠ úspešne absolvovalo 9 študentov a získali tak oprávnenie vykonávať špecializovanú činnosť v oblasti telesnej kultúry a športového tréningu. Doškoľovací kurz bude organizovaný aj v budúcnosti na pravidelnej ročnej báze pre študentov študijného odboru „šport a rekreácia“. Podmienkou účasti je absolvovanie príslušnej študijnej časti tvoriacu základnú obsahovú náplň kurzu potrebnú pre zvýšenie danej kvalifikácie. 


Študuj na UPJŠ