Prejsť na obsah

Certifikovaný kurz „Osobný tréner I“

1minút, 2sekúnd

Zamestnanec: Mgr. Marcel Čurgali
Organizátor: ÚTVŠ UPJŠ
Spolupráca: EfectFit s.r.o.
Zúčastnení zamestnanci: Mgr. Marcel Čurgali
Zúčastnení študenti: 7
Udalosť: Certifikovaný kurz „Osobný tréner I“ v zmysle zákona o športe č.440/2015 Z.z.
Miesto: ÚTVŠ, Košice
Dátum: 28. – 29.5.2022
Účel: Získanie kvalifikácie pre vykonávanie špecializovaných činností v oblasti športu, možnosť otvorenia si viazanej živnosti pre oblasť telesnej kultúry
Poradie (v prípade športovca):
Stručný Popis:
V termíne od 28. do 29.5.2022 sa uskutočnil doškoľovací kurz organizovaný Ústavom telesnej výchovy a športu UPJŠ v Košiciach v spolupráci s firmou EfectFit s.r.o, Bratislava pre udelenie certifikátu „Osobný tréner I“ v zmysle zákona o športe č.440/2015 Z.z. Kurz, ktorý sa konal v priestoroch športovísk ÚTVŠ úspešne absolvovalo 7 študentov a získali tak oprávnenie vykonávať špecializovanú činnosť v oblasti telesnej kultúry a športového tréningu. Doškoľovací kurz bude organizovaný aj v budúcnosti na pravidelnej ročnej báze pre študentov študijného odboru „šport a rekreácia“. Podmienkou účasti je absolvovanie príslušnej študijnej časti tvoriacu základnú obsahovú náplň kurzu potrebnú pre zvýšenie danej kvalifikácie.


Študuj na UPJŠ