Prejsť na obsah

Študentská vedecká a umelecká konferencia 2023 v Nitre

1minút, 56sekúnd

Dňa 11.5.2023 sme sa zúčastnili celoslovenského kola Študentskej vedeckej a umeleckej konferencii (ŠVUK) vo Vedách o športe na UKF v Nitre.
Pracovná cesta zahŕňala účasť zamestnancov v 4 hodnotiacich komisiách:

športová humanistikapredseda komisie prof. PaedDr. Ján Junger, PhD.
športová kinantropológiačlenky komisie Mgr. Alena Buková, PhD., univerzitná docentka a Mgr. Zuzana Küchelová, PhD.
sekcia doktorandovčlen komisie doc. PaedDr. Ivan Uher, PhD., MPH
pohybové skladbyčlenka komisie Mgr. Petra Tomková, PhD.

Súčasťou nášho tímu boli desiati študenti študijného programu Šport a rekreácia (ŠaR) na ÚTVŠ UPJŠ v Košiciach. Štyria študenti na bakalárskom stupni ŠaR sa v teoretickej sekcii vo veľkej konkurencii najmä diplomových prác vôbec nestratili a reprezentovali ÚTVŠ na výbornej úrovni.

Športová kinantropológia

  • Vadym Krupytskyi: Pohybová aktivita a aeróbna vytrvalosť študentov LF UPJŠ      v Košiciach.  (vedúci práce prof. PaedDr. Ján Junger, CSc.)
  • Janka Kurucová: Rodové rozdiely v prevalencii zranení a bolestí vodnopólistov (vedúca práce Mgr. Alena Buková, PhD., univerzitná docentka)

Športová humanistika

  • Dominika Šestáková: Psychomotorické a socializačné hry zdravotne znevýhodnených detí (vedúca práce Mgr. Zuzana Küchelová, PhD.)
  • Kristína Štefániková: Využitie psychomotorických hier v školských kluboch detí. (vedúca práce Mgr. Zuzana Küchelová, PhD.)

Súčasťou ŠVUK bola aj súťaž tanečných a športových pohybových skladieb. Kvalitným predvedením si prvenstvo v športovej sekcii vybojovali študenti v skladbe „Cheerleaders“, čo nás veľmi potešilo. Choreografia bola tvorená v téme roztlieskavačiek po vyhratom zápase v basketbale. V skladbe šlo o pestré spojenie gymnastických a akrobatických prvkov s tanečnými pohybmi na popový a latinsko-americký hudobný sprievod. Vedúcou skladby bola Mgr. Petra Tomková, PhD.

Mená interpretov:

  • Marharyta Yemelianova (1. ročník, ÚTVŠ)
  • Ellina Kasumova (2. ročník, ÚTVŠ)
  • Daniela Hurajová (2. ročník, ÚTVŠ)
  • Jessica Oravcová (1. ročník, ÚTVŠ)
  • Timotej Lupták (1. ročník, ÚTVŠ)
  • Pavlo Chatyi (2. ročník, ÚTVŠ)
Všetkým zúčastneným ďakujeme a blahoželáme.

autorky článku:
Mgr. Zuzana Küchelová, PhD.
Mgr. Petra Tomková, PhD.


Študuj na UPJŠ