Prejsť na obsah

Študentská vedecká a umelecká konferencia na Ústave telesnej výchovy a športu

1minút, 33sekúnd

Po dvojročnej pauze sa na Ústave telesnej výchovy a športu uskutočnilo univerzitné kolo Študentskej vedeckej a umeleckej konferencie vo vedách o športe. V teoretickej sekcii prezentovalo svoju vedecko-výskumnú činnosť pred trojčlennou komisiou 9 študentov. Podľa obsahu a zamerania vedeckej činnosti boli práce študentov rozdeľované do sekcií: športová humanistika, športová edukológia alebo športová kinantropológia. Na ŠVUK vo vedách o športe je súčasťou aj súťaž pohybových skladieb, či už tanečných alebo športových. Tešilo nás, že študenti študijného programu Šport a rekreácia z ÚTVŠ nacvičili športovú pohybovú skladbu, ktorá bola odprezentovaná po ukončení teoretickej časti. Študenti v pohybovej skladbe preukázali svoje kvality a komisia sa jednohlasne zhodla na ich postupe do Nitry. V závere všetci zúčastnení získali certifikát o účasti na univerzitnom kole ŠVUK a ocenení boli traja najlepší, ktorých komisia odporučila na celoslovenské kolo ŠVUK, ktoré sa uskutoční 11.5.2023 v Nitre na Univerzite Konšantína Filozofa.

Najlepší študenti v teoretickej sekcii:

 1. Romana Čavisová: Záujem učiteliek MŠ o výučbu pohybových aktivít.
  (vedúci práce prof. PaedDr. Ján Junger, CSc.)
 2. Vadym Krupytskyi: Pohybová aktivita a aeróbna vytrvalosť študentov LF UPJŠ v Košiciach.
  (vedúci práce prof. PaedDr. Ján Junger, CSc.)
 3. Igor Gupko: Informovanosť dospelých o kontaminácii životného prostredia a dopad na ich zdravie.
  (vedúca práce doc. Ing. Iveta Cimboláková, PhD.)
 4. Dominika Šestáková: Psychomotorické a socializačné hry zdravotne znevýhodnených detí.
  (vedúca práce Mgr. Zuzana Küchelová, PhD.)

Pohybová skladba:

Študenti: Marharyta Jemelianová, Ellina Kasumova, Daniela Hurajová, Jessica Oravcová, Timotej Lupták a Pavlo Chatyi


Študuj na UPJŠ