UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Centrum informačných a komunikačných technológií
українська
AIS2

Zamestnanecký portál

Výplatné pásky sprostredkúva tzv. zamestnanecký portál - ESS, ktorý je súčasťou IS Sofia.

Oficiálne podporovaný je prehliadač Internet Explorer, bez problémov je Google Chrome, Opera.
Neodporúča sa používanie Mozilla Firefox.
Prístup k portálu

Prihlásenie sa realizuje pomocou ID_užívateľa a hesla.
ID užívateľa a iniciálne heslo Vám boli zaslané emailom.
Po prvom prihlásení systém zahlási, že heslo expirovalo.
 


Do kolónky staré heslo zadáte inicializačné heslo, ktoré Vám bolo zaslané emailom a do kolónky nové heslo si zadáte vlastné heslo. Pre prístupové heslá na portáli platia nasledovné pravidlá:
Minimálna dĺžka hesla: 8 znakov
Maximálna dĺžka hesla: 32 znakov
Heslo musí obsahovať minimálne jedno veľké a jedno malé písmeno
Heslo musí obsahovať minimálne jedno číslo
Systém si pamätá posledné 3 heslá, čiže novo zadávané heslo nesmie byť rovnaké ako bolo niektoré s posledných použitých 3 hesiel.
Maximálny počet neúspešných pokusov o prihlásenie je 6, potom sa užívateľ zablokuje a musí ho odblokovať administrátor.

Oficiálne podporovaný prehliadač na prístup na portál je Internet Explorer vo verzii 5 a vyššej. Pre verzie 8 a vyššie je nutné použiť Režim kompatibilného zobrazenia.(Menu: Nastroje – Režim kompatibilneho zobrazenia):

Druhá možnosť v prípade, že sa stránka nenačítala správne, je kliknúť na označenú ikonku - režim kompatibilného zobrazenia.


Dokumentácia k portálu ESS

V prípade záujmu o tlač výplatnej pásky sa posuňte myšou do poľa pod výplatnou páskou a kliknite na nižšie zvýraznené tlačidlo.


Pri problémoch s prihlásením kontaktujte: IS@upjs.sk

Posledná aktualizácia: 01.07.2020