UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Zamestnanci

 

Riaditeľ:
Ing. Jozef Jantošovič riaditeľ jozef.jantosovic(zavináč)upjs.sk
tel: 055234 1501
Úsek počítačových sietí:
RNDr. Emil Hutňan vedúci úseku
projektant a analytik IS
emil.hutnan(zavináč)upjs.sk
tel: 055234 1510
Mgr. Miroslav Baranko systémový programátor miroslav.baranko(zavináč)upjs.sk
tel: 055234 1513
Ing. Jozef Béres technik počítačových sietí jozef.beres(zavináč)upjs.sk
tel: 055234 1538
Ing. Ján Ondrej systémový programátor špecialista jan.ondrej(zavináč)upjs.sk
tel: 055234 1515
Jakub Nilabovič brigádnik jakub.nilabovic(zavináč)upjs.sk
Úsek informačných systémov:
Ing. Mária Paňková vedúca úseku
softvérový inžinier
maria.pankova(zavináč)upjs.sk
tel: 055234 1517
Ing. Erika Ondrejová softvérový inžinier erika.ondrejova(zavináč)upjs.sk
tel: 055234 1512
Helena Sedláková odborný zamestnanec IT helena.sedlakova(zavináč)upjs.sk
tel: 055234 1514
Jana Šusterová odborný zamestnanec IT jana.susterova(zavináč)upjs.sk
tel: 055234 1511
Mgr. Viktória Yanochko správca užívateľských aplikácií viktoria.yanochko(zavináč)upjs.sk
tel: 055234 1516
Úsek lokálnej podpory:
Ing. Miroslav Pomikala vedúci úseku
správca operačných systémov
miroslav.pomikala(zavináč)upjs.sk
tel: 055234 1520
Bc. Jana Berezňaková odborný zamestnanec IT jana.bereznakova(zavináč)upjs.sk
tel: 055234 1521
Marek Lipták správca informačných systémov marek.liptak(zavináč)upjs.sk
tel: 055234 1522
RNDr. Peter Matta, PhD. správca operačných systémov peter.matta(zavináč)upjs.sk
Martin Zrník správca informačných systémov martin.zrnik(zavináč)upjs.sk
tel: 055234 1644
Úsek informačnej a kybernetickej bezpečnosti:
RNDr. JUDr. Pavol Sokol, PhD. vedúci úseku
bezpečnostný analytik
pavol.sokol(zavináč)upjs.sk
tel: 055234 2425
Msc. Terézia Mézešová odborný zamestnanec IT terezia.mezesova(zavináč)upjs.sk
tel: 055234 2443
Mgr. Patrik Pekarčík správca operačných systémov patrik.pekarcik(zavináč)upjs.sk
tel: 055234 2435
Bc. Kristína Kováčová odborný zamestnanec IT kristina.kovacova(zavináč)upjs.sk
tel: 055234 2425
Posledná aktualizácia: 10.01.2020