UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Centrum informačných a komunikačných technológií
українська
AIS2

O nás

Centrum informačných a komunikačných technológii (CIaKT) UPJŠ v Košiciach  je celouniverzitné informačné pracovisko, ktoré zastrešuje aktivity informačno komunikačných technológii vo vnútri UPJŠ, ale aj navonok vo väzbe na svoje okolie.

Univerzitný uzol CIaKT UPJŠ je súčasne aj regionálnym uzlom siete SANET (Slovak Academic Network).


Naše úlohy:

  • Riešime problémy rozvoja informačných technológií a komunikačných systémov.
  • Poskytujeme akademickej obci UPJŠ najnovšie trendy počítačových sietí.
  • Poskytujeme konzultácie, školenia a kurzy vybraných prostriedkov.
  • Spolupracujeme s fakultnými  uzlami IKT pri riešení komplexných problémov informačných technológií a komunikačných systémov.
  • Zabezpečujeme prevádzku vybraných programových produktov celouniverzitného charakteru.
  • Riešime integráciu sieťových služieb na UPJŠ.
     

Organizačný poriadok CIaKT UPJŠ

 

Posledná aktualizácia: 19.08.2022