Prejsť na obsah

O nás

1minút, 0sekúnd

Centrum informačných a komunikačných technológii (CIaKT) UPJŠ v Košiciach  je celouniverzitné informačné pracovisko, ktoré zastrešuje aktivity informačno komunikačných technológii vo vnútri UPJŠ, ale aj navonok vo väzbe na svoje okolie.


Súčasťou nášho pracoviska je aj tím pre vývoj AIS2.
Univerzitný uzol CIaKT UPJŠ je súčasne aj regionálnym uzlom siete SANET (Slovak Academic Network).
Na našom pracovisku vznikol prvý univerzitný CSIRT tím na Slovensku.
  • Riešime problémy rozvoja informačných technológií a komunikačných systémov.
  • Poskytujeme akademickej obci UPJŠ najnovšie trendy počítačových sietí.
  • Poskytujeme konzultácie, školenia a kurzy vybraných prostriedkov.
  • Spolupracujeme s fakultnými  uzlami IKT pri riešení komplexných problémov informačných technológií a komunikačných systémov.
  • Zabezpečujeme prevádzku vybraných programových produktov celouniverzitného charakteru.
  • Riešime integráciu sieťových služieb na UPJŠ.
  • Riešime kybernetickú bezpečnosť.
  • Vývoj a podpora AIS2.

Študuj na UPJŠ