Prejsť na obsah

Ako si nastaviť Linux pre prístup do WIFI siete. [ WPA supplicant ]

0minút, 29sekúnd

English version

# Stiahnut CA pre wifi UPJS # wget https://wifi.upjs.sk/ca/wifi.upjs.sk.chain.crt -O /etc/wpa_supplicant/wifi.upjs.sk.chain.pem

# Spustenie:
# wpa_supplicant -Dwext -ieth1 -c /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf

ctrl_interface=/var/run/wpa_supplicant
ctrl_interface_group=wheel ap_scan=1 fast_reauth=1

# – Študenti majú login: AIS_ID@upjs.sk
# – Zamestnanci majú login: meno.priezvisko@upjs.sk

network={
              ssid=“eduroam“
              key_mgmt=IEEE8021X WPA-EAP
              eap=PEAP
              phase2=“auth=MSCHAPV2″
              identity=“LOGIN@upjs.sk“
              password=“HESLO“
              ca_cert=“/etc/wpa_supplicant/wifi.upjs.sk.chain.pem“
}

 


Študuj na UPJŠ