Prejsť na obsah

Prístupové systémy

0minút, 21sekúnd

Ak máte problém s prístupom (do budov, učební) kontaktujte príslušného správcu:

Lekárska fakulta:doc. Ing. Jaroslav Majerník PhD.
tel.: 055 234 3341, jaroslav.majernik@upjs.sk
Prírodovedecká fakulta:

Eva Marková
tel.: 055 234 2285, eva.markova1@upjs.sk

Fakulta verejnej správy:

Ing. Štefan Škoda
tel.: 055 234 5164, spravca@fvs.upjs.sk

Filozofická fakulta:

Ing. Tomáš Polák, 
tel.: 055 234 7171, tomas.polak@upjs.sk

Rektorát:Ing. Miroslav Pomikala
tel.: 055 234 1520, miroslav.pomikala@upjs.sk

Študuj na UPJŠ