UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Centrum informačných a komunikačných technológií
українська
AIS2

Správa AIO UPJŠ - Návody, Postupy


Návody, Postupy AIO

Fotografia
Pre  fotografie vkladané do EN platia obvyklé pravidlá ako pri iných preukazoch a to najmä farebná ostrá neretušovaná fotografia v rozlíšení minimálne 150x210 pixelov, kvalita tlače 300 DPI, zobrazujúca skutočnú podobu jeho tváre v čelnom pohľade, v občianskom odeve, bez prikrývky hlavy a bez okuliarov s tmavými sklami, s výškou tvárovej časti hlavy od očí po bradu minimálne 33% celkovej výšky, so svetlým pozadím.

Posledná aktualizácia: 23.01.2020