Prejsť na obsah

Helpdesk – kontakty

1minút, 18sekúnd
Oblasť SystémE-mailová skupinová adresaOkruh problémov
Správa IS
Sofia, ESS, Dochádzkový systém, Prístupový systém
IS@upjs.skpodpora pre moduly ekonomického systému: HR, FI, PSM, TM, AM, MM, ESS, Dochádzkový systém, Prístupový systém
Správa AIO
EMStudent, CardPay
AIO@upjs.skpodpora pre vydávanie PIK, pre stravovací systém
Správa WEB
Web stránky UPJŠ
webmaster@upjs.sk
PRAVF-webmaster@upjs.sk
FF-webmaster@upjs.sk
PF-webmaster@upjs.sk
LF-webmaster@upjs.sk
FVS-webmaster@upjs.sk
UK-webmaster@upjs.sk
podpora pre web stránky UPJŠ
Správa AIS
AIS – Akademický informačný systém
PRAVF-ais@upjs.sk
FF-ais@upjs.sk
PF-ais@upjs.sk
LF-ais@upjs.sk
FVS-ais@upjs.sk
REK-ais@upjs.sk
podpora pre AIS na jednotlivých pracoviskách
Správa e-mail
Office 365
E-mail, Office 365
PRAVF-email@upjs.sk
FF-email@upjs.sk
PF-email@upjs.sk
LF-email@upjs.sk
FVS-email@upjs.sk
REK-email@upjs.sk
podpora pre problémy s mailovými schránkami
Office 365
Správa PC
OS Windows, HW
PRAVF-podpora@upjs.sk
FF-podpora@upjs.sk
PF-podpora@upjs.sk
LF-podpora@upjs.sk
FVS-podpora@upjs.sk
REK-podpora@upjs.sk
inštalácia a údržba lokálnych PC, notebookov, VoIP telefónov a ďalších zariadení užívateľov
Správa siete a serverov
SAUNET, SANET
servis@upjs.skpodpora univerzitnej siete SAUNET a serverov
Zverejnenie zmlúvzverejnenie_upa@upjs.skpovinné zverejňovanie dokladov na web-stránke
Akcie na rektoráteakcie-rektorat@upjs.skpríprava miestnosti, technické zabezpečenie

Email prefix:

PRAVF – Právnická Fakulta
FF – Filozofická Fakulta
PF – Prírodovedecká Fakulta
LF – Lekárska Fakulta
FVS – Fakulta Verejnej Správy
REK – Rektorát
UK – Univerzitná knižnica

Pre kontakt so správcami používajte univerzitný email. Súkromný email nebude akceptovaný, s výnimkou problémov týkajúcich sa univerzitného konta.

Pre hlásenie problémov v IT použite Helpdesk


Študuj na UPJŠ