Prejsť na obsah

E-mail

2minút, 45sekúnd

English version

Na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (ďalej len „UPJŠ v KE“) je zavedený jednotný formát e-mailových adries všetkých zamestnancov a študentov UPJŠ. Podľa príkazu rektora č. 12/2015 na zjednotenie formátu e-mailových adries na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastiach sú študenti a zamestnanci UPJŠ povinní pre študijné, resp. pracovné účely na UPJŠ používať výlučne univerzitnú emailovú adresu.

BEZPEČNOSŤ E-MAILOVEJ SCHRÁNKY

PRÍSTUP K E-MAILOVEJ SCHRÁNKE

K e-mailovej schránke môžete pristúpiť pomocou:

Pre plnú funkcionalitu Office 365 je odporúčaný MS Outlook 2016 (alebo novší), ktorý okrem mailovej komunikácie umožňuje využiť kalendáre (aj zdieľané) na oznamovanie a organizovanie udalostí, stretnutí, ďalej Úlohy na organizovanie práce,  zdieľanie súborov a ďalšiu funkcionalitu. Pre ďalšie informácie pozrite Office 365

 1. Otvorenie programu Outlook 2016
 2. Kliknutie na možnosť „súbor“, viď. Obr. 1 Kliknutie na  „Súbor”
 3. V časti „Súbor“ je potrebné vybrať možnosť „Pridať konto”, viď. Obr. 2  Možnosť „Pridať konto”
 4. Zakliknutie možnosti „E-mailové konto” a vyplnenie údajov:  (Obr. 3)
  ♦  Vaše meno
  ♦  E-mailová adresa v tvare:
  zamestnanci: meno.priezvisko@upjs.sk
  študenti: aisID@upjs.sk (prihlasovacie meno do aisu@upjs.sk)
  ♦  Heslo
  ♦  Znova zadajte heslo
  Kliknutie na možnosť „Ďalej“Obr. 3      Vyplnenie údajov
 5. V ďalšom kroku sa outlook nakonfiguruje a pre úspešné potvrdenie je potrebné kliknúť na možnosť „Ďalej“, viď. Obr. 4      Zakliknutie možnosti „Ďalej”

NASTAVENIA PRE E-MAILOVÝCH KLIENTOV:

Server odchádzajúcej pošty: smtp.office365.com [zapnúť STARTTLS] – port 587,
vyplniť meno/heslo v tvare:
zamestnanci: meno.priezvisko@upjs.sk
studenti: aisID@upjs.sk
Server prichádzajúcej pošty: outlook.office365.com [SSL] – port 993 (imap), port 995 (pop3)

Kapacita e-mailovej schránky je 50GB. Po jej naplnení Vám správy nebudú doručované.

UPOZORNENIE

Pre prihlásenie stratených priečinkov je potrebné opätovne si v klientoch nastaviť odoberanie priečinkov.
V Thunderbirde (pravý klik na priečinok Doručenú poštu a následne zvoliť možnosť Prihlásiť k odberu. V ňom je potrebné vyklikať všetky priečinky, ktoré chcete mať synchronizované).
Pri Outlooku je to vykonávané obdobne, po kliknutí pravým tlačítkom voľba Priečinky IMAP.
POSTUP prihlásenia stratených priečinkov.

Z bezpečnostných dôvodov je nastavenie presmerovania mailovej pošty na inú mailovú adresu mimo upjs.sk ignorované a k presmerovaniu nedôjde.

KONTAKT NA LOKÁLNYCH SPRÁVCOV

V prípade problémov, resp. akýchkoľvek otázok spojených s používaním e-mailovej adresy, neváhajte kontaktovať lokálneho správcu e-mailových schránok.

NÁVODY A RADY

Pravidlá zadávania hesla:

– Heslo musí obsahovať aspoň jedno malé písmeno.
– Heslo musí obsahovať aspoň jedno veľké písmeno.
– Heslo musí obsahovať aspoň jeden znak nie alfanumerický.
– Heslo nesmie obsahovať medzery, tabulátory, a iné špeciálne znaky.
– Dĺžka hesla musí byť medzi 9-16 znakmi.
– Užívateľské meno nesmie byť súčasťou hesla.

Návody pre Outlook Web App:

Prílohy

File File size
doc postup-stratenych-priecinkov-e-mail 287 KB
pdf Office365-zmena-hesla 245 KB

Študuj na UPJŠ