Prejsť na obsah

Prístup do WiFi

0minút, 33sekúnd

V súvislosti s tým, že WiFi sieť upjs-guest môže byť zneužitá, sme nútení pristúpiť k jej čiastočnému blokovaniu vo forme prihlásenia sa heslom do siete.

Heslo bolo nastavené dňa 1.2.2019  a bude zmenené v závislosti od toho, či dôjde k ďalšiemu narušeniu bezpečnosti.

Sieť upjs-guest je určená pre hostí univerzity. Heslo bude k dispozícii na sekretariátoch fakúlt, ústavov, na pracoviskách informatiky fakúlt, alebo univerzitných pracovísk.

Pre zamestnancov a študentov je určená WiFi sieť eduroam. Návod pre nastavenie Wifi eduoram je na stránke https://www.upjs.sk/navody/wifi/.

 


Študuj na UPJŠ