UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Centrum informačných a komunikačných technológií
українська
AIS2

SAUNET

SANET

CANET - Metropolitná sieť

Posledná aktualizácia: 26.05.2020