Prejsť na obsah

Registračná Autorita CA Disig

1minút, 14sekúnd

 

PREVÁDZKOVATEĽ:

UPJŠ v Košiciach, registračná autorita pre verejnosť

Sídlo:Rektorát UPJŠ,
Správa AIO,
Šrobárova 2, 1. posch. č. d. 119-120
041 80 Košice
Kontakt:aio@upjs.sk
055/234 1514, 055/234 1512
Stránkové hodiny:dohodou

Na registračnej autorite môžete požiadať o:

  • vydanie certifikátu pre elektronický podpis
  • vydanie kvalifikovaného certifikátu s platnosťou 1 až 3 roky
  • dodanie bezpečného zariadenia na uloženie kvalifikovaného certifikátu
  • dodanie aplikácie Disig Desktop Signer určenej na vyhotovenie a overenie zaručeného elektronického podpisu
  • dodanie aplikácie Disig PdfSigner (typ: Personal, Business, Enterprise) určenej na podpisovanie PDF dokumentov certifikátom pre elektronický podpis

Postup pri vybavení osobného certifikátu pre zamestnancov PF UPJŠ

Všetky súvisiace informácie a postupy nájdete na stránke: www.disig.sk.

Certifikačné služby a akreditované certifikačné služby poskytnuté na RA UPJŠ budú  klientovi fakturované v mene a na účet spoločnosti Disig, a.s., podľa cenníka na www.disig.sk, okrem služby „vydanie certifikátu a dodanie bezpečného zariadenia v sídle zákazníka“. Tu bude cena určená dohodou. Termín, podklady a podrobné informácie pre vybavenie požiadavky klienta budú dohodnuté pri prvotnom mailovom, príp. telefonickom kontakte s klientom.

Za poskytnuté služby sa platí bezhotovostným bankovým prevodom  na základe faktúry odovzdanej klientovi pri osobnej návšteve na RA UPJŠ.


Študuj na UPJŠ