UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Centrum informačných a komunikačných technológií
українська
AIS2

Dochádzka na prednášky poslucháreň M5

Pri vstupe do miestnosti aodchode zmiestnosti použite čítačky kariet umiestnené pri vchode. Používajú sa študentské (ISIC, noISIC), učiteľské (ITIC), alebo zamestnanecké karty vydané univerzitou. Pre evidenciu dochádzky nie je potrebné sa registrovať, alebo prihlasovať do žiadneho systému. Podrobnejší postup.

Výstup pre vyučujúcich – kontaktujte miroslav.pomikala@upjs.sk

Posledná aktualizácia: 24.06.2021