UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Centrum informačných a komunikačných technológií
українська
AIS2

Univerzitný firewall

 

English version
 

 1.  Univerzitný firewall chráni sieť UPJŠ pred nevyžiadanou komunikáciou  z internetu.
   
 2. Blokuje všetky príchodzie spojenia, ktoré neboli vyžiadané z vnútra siete UPJŠ.
   
 3. Pri odchádzajúcich spojeniach sú blokované SMTP spojenia, ktoré sú často zneužívané na rozosielanie vírusov a spamov.   Pripojenia na lokálne SMTP servery sú povolené.
   
 4. Protokol ICMP (ping, ...) je obojstranne povolený.
   
 5. Ak používateľ potrebuje na prácu odblokovanie niektorého z TCP/UDP portov, žiadosť podáva príslušnému fakultnému správcovi počítačovej siete. Správca po zvážení nevyhnutnosti odblokovania portu a poučení používateľa môže port odblokovať.
   
 6. V prípade nahlásenia problému s danou službou bude služba zablokovaná.
Posledná aktualizácia: 01.07.2020