UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Centrum informačných a komunikačných technológií
українська
AIS2

Univerzitný firewall

 

English version
 

  1. Univerzitný firewall chráni sieť UPJŠ pred nevyžiadanou komunikáciou  z internetu.
  2. Blokuje všetky prichádzajúce spojenia, ktoré neboli vyžiadané z vnútra siete UPJŠ.
  3. Pri odchádzajúcich spojeniach sú blokované SMTP spojenia, ktoré sú často zneužívané na rozosielanie malvéru. Sieťové pripojenia na lokálne SMTP servery sú povolené.
  4. Protokol ICMP (ping, ...) je obojstranne povolený.
  5. Ak používateľ potrebuje na prácu odblokovanie niektorého z TCP/UDP sieťových portov, žiadosť podáva príslušnému fakultnému správcovi počítačovej siete. Správca po zvážení nevyhnutnosti odblokovania portu a poučení používateľa môže rozhodnúť o povolení odblokovať sieťový port.
  6. V prípade nahlásenia problému s danou sieťovou službou bude  daná služba zablokovaná.
Posledná aktualizácia: 23.06.2021