Prejsť na obsah

Univerzitný deň športu 2017

2minút, 48sekúnd

    Dňa 11. októbra 2017 sa uskutočnila tradičná celouniverzitná športová akcia Univerzitný deň športu. Táto akcia pozostáva z troch športových oblastí.

    Prvá oblasť predstavuje rekreačnejšiu časť s názvom  „Súťaž o putovný pohár rektora“, v ktorej študenti absolvujú rôzne disciplíny (oblečenie maximálneho množstva tričiek za minútu; vedomostná súťaž o univerzite; nafúkanie a zároveň prasknutie maximálneho množstva balónov za minútu; streľba zo vzduchovky; minibowling; hod lietajúcim tanierom na cieľ po rotácii okolo vlastnej osi; prečerpávanie vody z demižóna pomocou hevera na víno;  prekážková dráha a iné zaujímavé atrakcie). Súťažiť bolo možné v tímoch a aj individuálne. Najlepší tím vyhráva putovný pohár, vecné ocenenia od univerzity a aj tortu s logom Univerzitného dňa športu. Býva dobrým zvykom, že víťazný tím sa s tortou pri záverečnom krájaní podelí so súpermi, divákmi a organizátormi.

    Pod druhú športovú oblasť spadajú skupinové športy, v ktorých sa súťaží v streetballe, volejbale, floorbale a minifutbale. Tento rok organizátorov prekvapil hojný záujem či už z radov súťažiach ako aj divákov.

    Treťou oblasťou Univerzitného dňa športu sú doplnkové športy slúžiace na prezentáciu menej známych alebo na obľube získavajúcich športov. Ich úlohou je spestrenie Univerzitného dňa športu (Bouldering – nový šport ponúkaný na UTVŠ s vlastnou výučbovou halou, Slackline – balansovanie a chôdza po špeciálnom plochom lane a iné menej tradičné športy).

    Tento rok počasie aktivitám vonku spočiatku prialo, avšak ku koncu akcie sa ochladenie a zamračená obloha podpísala na menšej diváckej účasti pri záverečnom odovzdávaní cien.

    S odstupom času nám študenti, ktorí absolvovali spomínané disciplíny dávajú pozitívne reakcie. V ďalšom ročníku plánujeme do súťaží pridať aj súťaže v stolnom tenise, bedmintone a možno aj tenise.

    Každoročne je cieľom nie len športovanie, ale primárne vytvárať pro športovú atmosféru, ktorá k modernej univerzite určite patrí. Ak pri tomto cieli vznikajú nové priateľstvá a pozitívna atmosféra je to pre organizátorov zadosťučinením pri ich veľkom úsilí, ktoré vynakladajú pri tejto športovej akcii.

    Putovný pohár rektora odovzdal, prorektor pre rozvoj vzťahov s verejnosťou prof. PhDr. Ján Gbúr, Csc.

    Súťaž o Putovný pohár rektora tohto roku vyhralo družstvo Ústavu telesnej výchovy a športu – druhý ročník. V roku 2016 vyhralo súťaž o putovný pohár družstvo Prírodovedeckej fakulty a v roku 2015 družstvo Lekárskej fakulty.

    Všetky akcie univerzitného dňa športu prebiehajú od 8:00 hod. takmer do 22:00 hod.. Prekvapivo niektorí nadšení študenti absolvovali aj niekoľko skupinových športov a aj netradičné športy. Budeme veľmi radi ak sa stanú prvými lastovičkami v tomto športovom trende a svojím vzorom motivujú ďalších športu chtivých študentov v budúcom ročníku tejto akcie.

  Mgr. Dávid Kaško
david.kaško@upjs.sk

 


Študuj na UPJŠ