UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Ústav telesnej výchovy a športu
українська
AIS2

Športové objekty pre študentov UPJŠ

Možnosť individuálneho a kolektívneho športovania v objektoch ÚTVŠ UPJŠ, je sprístupnené pre študentov UPJŠ od 17.1.2022.
Vstup do objektov je riadený podľa aktuálnych COVID opatrení.

POSILŇOVŇA
BOULDERING 


Zrušené 14.2.2022

Posledná aktualizácia: 14.02.2022