Prejsť na obsah

Mgr. Iveta Rajničová Nagyová, PhD., FABMR

0minút, 49sekúnd

Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta
ORCID: 0000-0002-9528-5234


Mgr. Iveta Rajničová Nagyová, PhD., FABMR
▪ prednostka Kliniky sociálnej a behaviorálnej medicíny Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach
▪ prezidentka Európskej asociácie verejného zdravia (EUPHA).
▪ prednostka Kliniky sociálnej a behaviorálnej medicíny Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach
▪ prezidentka Európskej asociácie verejného zdravia (EUPHA).

Pôsobí aj ako členka niekoľkých poradných výborov WHO a WHO/Európa; vrátane Technickej poradnej skupiny WHO pre poznatky o správaní a vedy pre zdravie, Poradného zboru regionálneho riaditeľa WHO/Európy pre inovácie pre neprenosné choroby, pracovných skupín pre behaviorálne a kultúrne poznatky a Európskeho poradného výboru pre výskum zdravia (EACHR). Okrem toho bola spoluzakladateľkou a prezidentkou sekcie EUPHA pre chronické choroby (2006-2019).


Študuj na UPJŠ