UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Ústav telesnej výchovy a športu
українська
AIS2

Pohartseva Valeriia

Pohartseva Valeriia

Študentka z programu SAIA na ročnom študijnom pobyte na ÚTVŠ

Tento rok (2020) bola vo výcvikových táboroch v Rakúsku a Taliansku.
Prvé súťaže tejto sezóny boli v Českej republike.
Čakajú ju medzinárodné súťaže V Poľsku, po ktorých budú nasledovať Majstrovstvá Ukrajiny, na ktoré sa aktívne pripravuje (február 2020). 


Posledná aktualizácia: 27.01.2020