UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Ústav telesnej výchovy a športu
українська
AIS2

Zámer ÚTVŠ UPJŠ

 

 

Posledná aktualizácia: 10.05.2022