Prejsť na obsah

Letné outdoorové aktivity 2023

0minút, 36sekúnd

Letný kurz – Cyklistika, Turistika, Splav rieky


Správa z kurzu

V dňoch 18. až 23. júna 2023 sa konal kurz: Letné outdoorové aktivity.
Kurzu sa zúčastnilo len 10 študentov odboru ŠAR. Kurz pozostával z praktickej a teoretickej časti. Praktická časť pozostávala buď z celodňovej cykloturistiky, turistiky alebo splavu rieky. Teoretická časť pozostávala z večerných prednášok ktoré boli ukončené záverečným testom.  V súčte sa odbicyklovalo cez 120 km s prevýšením 1200 m a peši prešlo cca 20 km s prevýšením 700 m. Východiskovým bodom pre kurz bola obec Danišovce, kde má UPJŠ svoje účelové zriadenie.

Vedúci kurzu: Mgr. Dávid Kaško, PhD.


Študuj na UPJŠ