UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Ústav telesnej výchovy a športu
українська
AIS2

Služby pre verejnosť

Služby
• Cenník za služby

Ponuka pre študentky UPJŠ a verejnosť
Čo je to BODY FORM

Ponuka pre verejnosť - TJ Slávia UPJŠ
Ponuka cvičení pre študentov a verejnosť

Posledná aktualizácia: 09.06.2021