UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Ústav telesnej výchovy a športu
українська
AIS2

Záujemcovia o štúdium

Posledná aktualizácia: 15.01.2022