Skip to content

UPJŠ helps businesses and organizations in the EDIH Cassovium consortium

1minút, 9sekúnd

Kick-off podujatie s názvom DigITally Yours prinieslo dôležité informácie o tom, ako môžu malé a stredné podniky a verejné organizácie začať svoju cestu digitálnej transformácie a zlepšiť tak svoje podnikanie a konkurencieschopnosť.

Konzorcium EDIH Cassovium záujemcom odprezentovalo svoje služby a inovatívne riešenia. Podujatie otvorili významní hostia z Košického a Prešovského kraja, mesta Košice, mesta Prešov, ako aj zástupcovia jednotlivých členov konzorcia: rektor Technickej univerzity v Košiciach, Peter Mésároš; kvestor z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Ivan Pezlar; predseda Správnej rady Košice IT Valley, Juraj Girman; ďalej námestník primátora mesta Košice, Marcel Gibóda; primátor mesta Prešov, František Oľha a generálny manažér projektu EDIH Cassovium, Miroslav Michalko.

Služby EDIH Cassovium pre malé a stredné podniky a verejné organizácie predstavili Miroslav Janák a Gabriel Semanišin. Špeciálny seminár bol venovaný stredným a základným školám.

UPJŠ bude poskytovať svoje odborné služby prostredníctvom expertných tímov z Centra celoživotného vzdelávania a podpory projektov, Prírodovedeckej fakulty, Právnickej fakulty, Fakulty verejnej správyFilozofickej fakulty.

Záujemcovia o služby môžu kontaktovať Kanceláriu EDIH Cassovium na UPJŠ.

Study at UPJŠ