Prejsť na obsah

Kancelária EDIH Cassovium na UPJŠ

2minút, 58sekúnd

EDIH Cassovium je súčasťou siete jednotných kontaktných miest pod názvom Európske centrá digitálnych inovácií, ktorých zámerom je podporovať spoločnosti a organizácie verejného sektora, aby reagovali na digitálne výzvy a stali sa konkurencie schopnejšími.

EDIH Cassovium prináša podnikom a organizáciám výnimočnú príležitosť transformovať svoje podnikanie a činnosti prostredníctvom financovania z verejných zdrojov z programu Digitálna Európa a Plánu obnovy a odolnosti. Konzorcium EDIH Cassovium tvoria tri kľúčové inštitúcie, ktoré pôsobia na východnom Slovensku:

Kontaktný bodom na UPJŠ je
Kancelária EDIH Cassovium
miestnosť č. 130 na 1. poschodí budovy
Rektorátu UPJŠ v Košiciach.

Korešpondenčná adresa:
Kancelária EDIH Cassovium
CCVaPP UPJŠ
Šrobárova 2
041 80 Košice

Kontakty

Ing. František Lenárt
projektový manažér a manažér služieb

tel.: +421 948 892 756
e-mail: frantisek.lenart @ upjs.sk

Mgr. Simona Rudohradská, PhD.
 koordinátor služieb

tel.: +421 55 234 4176
e-mail: simona.rudohradska @ upjs.sk

prof. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD.
odborný garant

tel.: +421 905 881 276
e-mail: gabriel.semanisin @ upjs.sk  

UPJŠ v rámci EDIH Cassovium ponúka konzultačné a vzdelávacie služby predovšetkým v nasledovných oblastiach:

  • Projektový manažment integrácia v rámci európskeho výskumného priestoru,
  • aplikácie metód strojového učenia a umelej inteligencie,
  • kybernetická bezpečnosť,
  • digitálne právo a právo duševného vlastníctva,
  • elektrifikácia dopravy,
  • geopriestorové technológie, simulácie, mapovanie a 3D modely krajiny,
  • psychologické vzdelávacie služby v súvislosti s adaptáciou na digitálnu transformáciu,
  • prekladateľské a tlmočnícke služby,
  • smart city a e-government.

Kroky pre realizáciu služieb

Proces realizácie služieb EDIH Cassovium sa môže líšiť v závislosti od typu služieb, ktoré organizácia alebo podnik požaduje a potrebuje. Vo všeobecnosti platia nasledujúce kroky:

1. krok

Predbežná komunikácia o vhodnej službe: Na našej webovej stránke nájdete katalóg služieb s ponukou služieb. Neváhajte si prezrieť služby, ktoré v rámci digitalizácie firmám ponúkame. Ak si z nejakého dôvodu neviete vybrať, aká služba by bola pre vašu firmu či organizáciu vhodná, neváhajte nás kontaktovať. Po vyplnení kontaktného formuláru Vás bude kontaktovať zástupca EDIH CASSOVIUM.

2. krok

Žiadosť o službu na základe výzvy.

3. krok

Preverenie subjektu (vrátane de minimis): Prebieha proces overenia vašej organizácie vrátane aspektu de minimis.

4. krok

Detailné komunikovanie konkrétnej služby. Služby môžu zahŕňať napríklad školenie, testovanie nových riešení a ďalšie činnosti na dosiahnutie vašich cieľov.

5. krok

Podpis zmluvy o poskytnutí služby.

6. krok

Reálne poskytnutie zazmluvnenej služby: Nasleduje fáza realizácie služieb.

7. krok

Zhodnotenie digitálnej vyspelosti a spätná väzba: Po realizácii plánu nasleduje obdobie monitorovania a hodnotenia úspešnosti. Toto obdobie umožní zhodnotiť dosiahnuté stanovené ciele, akým spôsobom sa firme darí v uplatňovaní digitálnej transformácie,  a aké boli výsledky spolupráce s EDIH CASSOVIUM.

Zaujímavé linky

PROJEKT JE FINANCOVANÝ Z ROZPOČTU EÚ A Z PLÁNU OBNOVY A ODOLNOSTI V RÁMCI KOMPONENTU 17: DIGITÁLNE SLOVENSKO.


Študuj na UPJŠ