Skip to content

OTM-R Policy

2minút, 14sekúnd

Employment

Employment Regulations of the Pavol Jozef Šafárik University in Košice
Principles of Selection Procedure
Metodické usmernenie PP, zjednotenie postupu zamestnávanie nad 70 rokov
Metodické usmernenie, zamestnávanie nad 70 rokov
Rozhodnutie rektora č. 16/2021, ktorým sa vydávajú Kritériá na obsadenie funkcie profesora alebo docenta na univerzitných pracoviskách UPJŠ
Rozhodnutie rektora č. 13/2007, o organizačných zmenách, zrušení pracovného miesta a znížení stavu zamestnancov ŠDaJ
Rozhodnutie rektora č. 22/2016, ktorým sa určuje štruktúra funkčných miest zamestnancov vedeckého výskumu UPJŠ v Košiciach a kritériá na ich obsadzovanie

Remuneration

Dodatok č. 1 k Príkazu rektora č. 7/2016 na vykonanie Dodatku č. 1 k Rozhodnutiu rektora č. 16/2016 na realizáciu platovej kompenzácie za sťažený výkon práce zamestnancom UPJŠ v Košiciach a jej súčastí
Dodatok č. 1 k Rozhodnutiu rektora č. 16/2016 na realizáciu platovej kompenzácie za sťažený výkon práce zamestnancom UPJŠ v Košiciach a jej súčastí
Rozhodnutie rektora č. 16/2016 na realizáciu platovej kompenzácie za sťažený výkon práce zamestnancom UPJŠ v Košiciach a jej súčastí
Rozhodnutie rektora č. 24/2018, ktorým sa vydávajú zásady pre určovanie platových náležitostí zamestnancov UPJŠ v Košiciach

Property rights

Príkaz rektora č. 4/2011 na zabezpečenie realizácie výkonu majetkových práv zamestnaneckého diela na UPJŠ v Košiciach a jej súčastiach
Dodatok č. 1 k Príkazu rektora č. 4 /2011 na zabezpečenie realizácie výkonu majetkových práv zamestnaneckého diela na UPJŠ v Košiciach a jej súčastiach
Dodatok č. 2 k Príkazu rektora č. 4 /2011 na zabezpečenie realizácie výkonu majetkových práv zamestnaneckého diela na UPJŠ v Košiciach a jej súčastiach

Working time

Rector’s decision No. 10/2021 on determining the standard schedule of pedagogical workload at UPJŠ
Rozhodnutie rektora č. 12/2016, ktorým sa vydávajú zásady pre pružný pracovný čas na Rektoráte a univerzitných pracoviskách UPJŠ v Košiciach
Dodatok č. 1 k Rozhodnutiu rektora č. 12/2016, ktorým sa vydávajú zásady pre pružný pracovný čas na Rektoráte a univerzitných pracoviskách UPJŠ v Košiciach
Rozhodnutie rektora č. 11/2010 o určení hranice minimálneho rozsahu priamej výučby a započítavaní pedagogických výkonov v rámci UPJŠ v Košiciach a jej súčastí
Rozhodnutie rektora č. 15/2020, ktorým sa vydávajú zásady pre pružný pracovný čas na Rektoráte a univerzitných pracoviskách UPJŠ v Košiciach

Collective agreement

Collective Agreement 2021 
Rozhodnutie rektora č. 18/2021 o ďalšom použití prostriedkov zo sociálneho fondu pri starostlivosti o zamestnancov organizačne začlenených na Rektoráte a univerzitných pracoviskách UPJŠ v Košiciach


Study at UPJŠ