Prejsť na obsah

OTM-R politika

2minút, 7sekúnd

Pracovný pomer

Metodické usmernenie PP, zjednotenie postupu zamestnávanie nad 70 rokov
Metodické usmernenie, zamestnávanie nad 70 rokov
Pracovný poriadok UPJŠ v Košiciach
Rozhodnutie rektora č. 16/2021, ktorým sa vydávajú Kritériá na obsadenie funkcie profesora alebo docenta na univerzitných pracoviskách UPJŠ
Rozhodnutie rektora č. 13/2007, o organizačných zmenách, zrušení pracovného miesta a znížení stavu zamestnancov ŠDaJ
Rozhodnutie rektora č. 22/2016, ktorým sa určuje štruktúra funkčných miest zamestnancov vedeckého výskumu UPJŠ v Košiciach a kritériá na ich obsadzovanie
Zásady výberového konania

Odmeňovanie

Dodatok č. 1 k Príkazu rektora č. 7/2016 na vykonanie Dodatku č. 1 k Rozhodnutiu rektora č. 16/2016 na realizáciu platovej kompenzácie za sťažený výkon práce zamestnancom UPJŠ v Košiciach a jej súčastí
Dodatok č. 1 k Rozhodnutiu rektora č. 16/2016 na realizáciu platovej kompenzácie za sťažený výkon práce zamestnancom UPJŠ v Košiciach a jej súčastí
Rozhodnutie rektora č. 16/2016 na realizáciu platovej kompenzácie za sťažený výkon práce zamestnancom UPJŠ v Košiciach a jej súčastí
Rozhodnutie rektora č. 24/2018, ktorým sa vydávajú zásady pre určovanie platových náležitostí zamestnancov UPJŠ v Košiciach

Majetkové práva

Dodatok č. 1 k Príkazu rektora č. 4 /2011 na zabezpečenie realizácie výkonu majetkových práv zamestnaneckého diela na UPJŠ v Košiciach a jej súčastiach
Príkaz rektora č. 4/2011 na zabezpečenie realizácie výkonu majetkových práv zamestnaneckého diela na UPJŠ v Košiciach a jej súčastiach

Pracovný čas

Rozhodnutie rektora č. 12/2016, ktorým sa vydávajú zásady pre pružný pracovný čas na Rektoráte a univerzitných pracoviskách UPJŠ v Košiciach
Dodatok č. 1 k Rozhodnutiu rektora č. 12/2016, ktorým sa vydávajú zásady pre pružný pracovný čas na Rektoráte a univerzitných pracoviskách UPJŠ v Košiciach
Rozhodnutie rektora č. 10/2021 o určení štandardného rozvrhu pedagogickej záťaže na UPJŠ v Košiciach
Rozhodnutie rektora č. 11/2010 o určení hranice minimálneho rozsahu priamej výučby a započítavaní pedagogických výkonov v rámci UPJŠ v Košiciach a jej súčastí
Rozhodnutie rektora č. 15/2020, ktorým sa vydávajú zásady pre pružný pracovný čas na Rektoráte a univerzitných pracoviskách UPJŠ v Košiciach

Kolektívna zmluva

Kolektívna zmluva 2021
Rozhodnutie rektora č. 18/2021 o ďalšom použití prostriedkov zo sociálneho fondu pri starostlivosti o zamestnancov organizačne začlenených na Rektoráte a univerzitných pracoviskách UPJŠ v Košiciach  

Attachments


Študuj na UPJŠ