UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Centrum informačných a komunikačných technológií
українська
AIS2

Helpdesk - kontakty

English version

HELPDESK systém e-mailová skupinová adresa okruh problémov
Správa IS Sofia, Spido, Bach IS (zavináč) upjs.sk podpora pre moduly ekonomického systému: HR, FI, PSM, TM, AM, MM, SPIDO, BACH
Správa AIO EMStudent, CardPay AIO (zavináč) upjs.sk podpora pre vydávanie PIK, pre stravovací systém
Správa WEB web stránky UPJŠ webadmin (zavináč) upjs.sk podpora pre web stránky UPJŠ
Správa AIS AIS PRAVF-ais(zavináč)upjs.sk
FF-ais(zavináč)upjs.sk
PF-ais(zavináč)upjs.sk
LF-ais(zavináč)upjs.sk
FVS-ais(zavináč)upjs.sk
REK-ais(zavináč)upjs.sk
podpora pre AIS na jednotlivých pracoviskách
Správa VOIP VOIP voip(zavináč)upjs.sk podpora pre IP telefóniu
Správa e-mail
Office 365
E-mail
Office 365
PRAVF-email(zavináč)upjs.sk
FF-email(zavináč)upjs.sk
PF-email(zavináč)upjs.sk
LF-email(zavináč)upjs.sk
FVS-email(zavináč)upjs.sk
REK-email(zavináč) upjs.sk
podpora pre problémy s mailovými schránkami
Office 365
Správa PC OS Windows PRAVF-podpora(zavináč)upjs.sk
FF-podpora(zavináč)upjs.sk
PF-podpora(zavináč)upjs.sk
LF-podpora(zavináč)upjs.sk
FVS-podpora(zavináč)upjs.sk
REK-podpora(zavináč)upjs.sk
inštalácia a údržba lokálnych PC
Správa siete
a serverov
SAUNET, SANET servis(zavináč)upjs.sk podpora univerzitnej siete SAUNET a serverov
Zverejnenie objednávok a faktúr   LF-zverejnenie(zavinac)upjs.sk
PF-zverejnenie(zavinac)upjs.sk
PRAVF-zverejnenie(zavinac)upjs.sk
FVS-zverejnenie(zavinac)upjs.sk
FF-zverejnenie(zavinac)upjs.sk
REK-zverejnenie(zavinac)upjs.sk
povinné zverejňovanie dokladov na web-stránke
Zverejnenie zmlúv   zverejnenie_upa(zavinac)upjs.sk povinné zverejňovanie dokladov na web-stránke
Akcie na rektoráte   akcie-rektorat(zavinac)upjs.sk príprava miestnosti, technické zabezpečenie

Email prefix:

PRAVF – Právnická Fakulta
FF – Filozofická Fakulta
PF – Prírodovedecká Fakulta
LF – Lekárska Fakulta
FVS – Fakulta Verejnej Správy
REK - Rektorát

Posledná aktualizácia: 30.09.2021