UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Centrum informačných a komunikačných technológií
українська
AIS2

Helpdesk

 

System pre spravu elektronických požiadaviek.

Návod pre používateľa

Posledná aktualizácia: 11.02.2022