UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Centrum informačných a komunikačných technológií
українська
AIS2

Helpdesk

 

System pre spravu elektronických požiadaviek.

Používateľská príručka

Posledná aktualizácia: 01.07.2020