UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Ako si nastaviť OpenVPN klienta v Windows 10

 1. Je potrebne mať nastavené heslo pre prístup do siete WIFI, alebo pre Prístup k elektronickým informačným zdrojom. Ak ho nemáte možte si ho nastaviť tu
   
 2. Nainštalovať (spustiť ako administrator) UPJŠ openvpn klienta.
   
 3. Počas inštalácie budete vyzvaný na potvrdenie inštalácie TAP ovladáča
 4. Na pracovnej ploche vznikne ikona OpenVPN GUI, na ktorú kliknite pravým a zvoľte vlastnosti

   
 5. Nastavte Kompability mod a úroveň oprávnenia (ako na obrázku nižšie)


   
 6. Zadať meno a heslo v tvare: meno.priezvisko@upjs.sk a heslo ako je uvedene v bode 1.
Posledná aktualizácia: 05.09.2019