Prejsť na obsah

Ako si nastaviť OpenVPN klienta v Windows 10

0minút, 51sekúnd

English version

  1. Je potrebne mať nastavené heslo pre prístup do siete WIFI, alebo pre Prístup k elektronickým informačným zdrojom. Ak ho nemáte možte si ho nastaviť tu
  2. Spustiť inštaláciu UPJŠ openvpn klienta.
  3. Počas inštalácie budete vyzvaný na potvrdenie (Ďalšie informácie)
  4. Počas inštalácie budete vyzvaný na potvrdenie (Spustiť aj v tomto prípade)
  5. V ďalšom kroku musíte potvrdiť inštaláciu (prípadne zadať administratorske heslo): Áno
  6. Následne prebehne inštalácia
  7. Po inštalácii vam pribudne ikona: OpenVPN GUI
  8. Po kliknutí na ikony OpenVPN GUI vám vpravo dole vam pribudne ikona (ak ikonu nevidíte ikona sa schovala a kliknite na šipku smerom hore).Po kliknutí sa stane žltou a požiada vás o zadanie mena (login@upjs.sk – to iste meno, ktoré používate do WiFi) a hesla (to iste meno, ktoré používate do WiFi).
  9. Pri úspešnom pripojení ikona sa zmení na zelenú

Študuj na UPJŠ