UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Centrum informačných a komunikačných technológií
українська
AIS2

Správa AIO UPJŠ - Povinnosť vlastniť PIK

 • V zmysle Rozhodnutia rektora č. 11/2012 je každý zamestnanec a študent UPJŠ povinný vlastniť PIK. Študenti sú povinní vybaviť si bezodkladne po zápise prolongáciu PIK. 
 • Používateľ PIK je zodpovedný za jej riadne používanie. PIK sa používa v rámci AIO:
  • ako preukaz študenta podľa zákona o vysokých školách;
  • ako preukaz zamestnanca UPJŠ;
  • na preukazovanie totožnosti a oprávnenia pre vstup do príslušných priestorov, vrátane ubytovacích kapacít;
  • na identifikáciu pri využívaní Služieb AIO;
  • na iné účely stanovené a zverejnené Správou AIO;
Posledná aktualizácia: 12.12.2019