Prejsť na obsah

Správa AIO UPJŠ – Riešenie reklamácií

3minút, 8sekúnd
 • Reklamácia ZSSK
  V prípade problémov s uznaním platnosti študentskej BČK vo vlaku a udelením pokuty alebo doplatku do celého cestovného môžete podať reklamáciu na prešetrenie neuznania BČK na adresu:
  Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
  Sekcia služieb zákazníkomOddelenie zákazníckych podaní
  Rožňavská 1832 72 Bratislava
  e-mail: ZSSKSeSZ@slovakrail.sk
  K reklamácii je potrebné pripojiť tieto údaje: meno, priezvisko, škola, číslo čipu (SNR), dátum a číslo vlaku, v ktorom ste doplatili do celého cestovného, doložiť scan cestovného lístka, na ktorom bol vystavený doplatok, doložiť scan doplatkového lístka, obojstranný scan  preukazu študenta. Zároveň je potrebné reklamáciu zaslať písomne, vrátane originálu cestovného a doplatkového lístka.
 • Používateľ PIK má právo reklamovať tie funkcie PIK, na ktoré má nárok zo zákona, alebo ktoré mu zaručuje zmluva s poskytovateľom takýchto funkcií. Reklamovať je potrebné v úradných hodinách podľa pokynov člena Správy AIO.
 • Upozornenie: Upozorňujem používateľov PIK, že reklamácie na nefunkčný čip nebudú uznané pokiaľ došlo k znefunkčneniu mechanickým ohybom karty. Poškodenie je u dodávateľa kariet exaktne dokázateľné a takto poškodené karty budú vymenené za plnú cenu duplikátu. Správa AIO ihneď odmietne reklamáciu viditeľne zdeformovanej PIK. K takémuto poškodeniu dochádza pri nosení PIK v zadnom vrecku nohavíc – PIK noste v obale! Pokiaľ PIK prestala komunikovať s UT (Hláška UT „Kartu nie je možné spracovať“), je potrebné urobiť duplikát.
 • Pokiaľ ste PIK študenta elektronicky neprolongovali v predchádzajúcom akademickom roku, prestáva byť čitateľná Univerzitným terminálom. K tomu stavu používateľ dospel nesplnením povinnosti bezodkladnej prolongácie a teda za neho plne zodpovedá používateľ PIK a uvedený stav nie je možné reklamovať. V takomto prípade je potrebné vyrobiť duplikát na náklady používateľa PIK.
 • Informácie pre študentov – reklamácie funkcionalít PIK
  Vážení študenti. Napriek ubezpečeniam dopravcov o odstránení závad sa objavujú nové prípady výpadku dopravného sektoru PIK. Chyby najčastejšie vznikajú pri nabití elektronickej peňaženky a pri kontrole PIK vo vlaku. Pri ohlásení chyby dopravcovi tento obvykle chybu popiera a odvoláva sa na emitenta – Správu AIO UPJŠ. Tu nastáva problém, pretože emitent dopravný sektor nevytvára, ani doň nemá prístup, ten majú výhradne dopravcovia – sú tam ich peniaze. Správa AIO Vám v takom prípade môže pomôcť pri dodržaní postupu: Návšteva Správy AIO, kde problém a udalosť čo najpresnejšie popíšete a my skontrolujeme údaje v karte, na UT a v databáze AIO i EMCARD. Dopravné sektory mohlo poškodiť: Odtiahnutie PIK počas transakcií UT (prebiehajú 5-10s) pri prolongácii; dobitie 3 el. peňaženky; chybný SW ŽSSK čítačky detekujúci vek 25 – 26 rokov ako „>26 – zľava neplatná“. Ak je však  všetko správne, vydáme Vám vyjadrenie o bezchybnom stave PIK. Napíšete písomnú reklamáciu dopravcovi u ktorého sa chyba prejavila, popíšete presne čas, miesto, spoj, chybu, výšku škody priložíte kópiu bločkov, cestovných lístkov, vyjadrenie SAIO o stave PIK. Pozor, bez presných údajov každý subjekt reklamáciu oprávnene zamietne!
 • Potrebuješ poradiť ohľadom zľavy v doprave na tvojom preukaze študenta?
  Pošli nám e-mail alebo nám napíš prostredníctvom kontaktného formulára

Študuj na UPJŠ